Mötesplats Färsna gård

Färsna gård är en plats för möten, mångfald, erfarenhetsutbyte, nätverk och inspiration.

Här finns plats för alla!

På gården finns Norrtälje Naturcentrum med sina olika verksamheter och aktiviteter, men också flera föreningar finns knutna till gården.

Bland annat finns Veterantraktorklubben och Färsna 4H - läs mer om deras verksamheter under deras egna hemsidor

Veterantraktorklubben

Färsna 4H

IMG_3426-300x225

Färsna gård är en plats för ALLA!