Skog för alla i Roslagen

skog4alla

Det finns ett stort behov att utveckla skogsbruksmetoder som innebär ett lönsamt skogsbruk med bibehållande av naturvärden och sociala värden - vi har valt att kalla det mervärdesskogsbruk. Intresset från skogsägare växer ständigt men kunskapen om alternativen till trakthyggesbruk är fortfarande bristfällig. Av den anledningen driver Norrtälje Naturcentrum projektet Skog för alla i Roslagen, vi har sedan projektstart 2018 ordnat kurser och erbjudit skogsägare kostnadsfri rådgivning och märkning (även kallat stämpling) som ska påskynda omställningen från trakthyggesbruk till mer skonsamma alternativ.

 

Genomförandet

Under projektet har 40 skogsägare, varav hälften lokala, deltagit i den tvådagarskurs som erbjöds. Senare har 20 skogsägare i Norrtälje kommun fått kostnadsfri rådgivning och 15 av dessa två dagars kostnadsfri märkning. Alla dessa moment har genomförts med hjälp av konsult som är certifierad inom Naturkultur.

Projektet avslutas med en fältvandring onsdag 17 juni i Edsbro socken. Vår konsult John Nyberg kommer då att gå igenom de centrala aspekterna av Naturkultur-metoden och visa hur han planerat för omställning och avverkning i ett skogsobjekt i Norrhenninge. Efter det reser vi vidare till Sonö som ligger 15 min bilresa från Norrhenninge, där tittar vi närmare på ett skogsobjekt i vilket en avverkning skett efter märkning av John själv. Vi hoppas kunna höra skogsobjektens ägare och att du som är nyfiken på mervärdesskogsbruk tar denna chans att få en introduktion! Mer info i annons nedan!

Tobias Nilsson

tobias@norrtaljenaturcentrum.se

070 - 999 63 25

s4a_affisch
lona-logo
norrtalje_vanster_2018