Projekt

Norrtälje Naturvårdsstiftelse-6

Pågående projekt

Under 2019 driver Norrtälje naturcentrums naturvårdsverksamhet projekten "Värt att se i Roslagens natur", "Skog för alla", "Leder till Roslagens natur", "Grönt kulturarv del 2" "Restaurering våtmark Gunnarsmaren", "Bildande av vattenvårdssamverkan i Norrtälje kommun".

Grönt kulturarv

För mer info om projektet - kontakta Tobias Nilsson, tobias@norrtaljenaturcentrum.se

Skog för alla

För mer info om projektet - kontakta Tobias Nilsson, tobias@norrtaljenaturcentrum.se