Projekt

Färsna Naturcentrum är till största del projektfinansierat. Våra projekt har genom åren varit kopplade till pedagogik, integration, tillgänglighet, hållbarhet, natur och naturvård.

Naturen, trädgården, odlingsmiljöerna och gården är våra redskap för att på olika sätt vara en resurs för skola, vård och olika samhällsfunktioner.

solrosor