IMG_4145

Naturdagar 2020 prislista

– ett sinnligt läromedel i skola och förskola för ökad måluppfyllelse, motivation, förbättrad hälsa och förebyggande av utanförskap.

Naturdag förskola, grundskola och gymnasium
Se upplägg Naturdag Heldag.
Kontakta NNC. Genom bidrag från Roslagens Sparbanks stiftelser kan vi erbjuda delfinansiering av Naturdag, men bara ett begränsat antal per år och endast för verksamheter i Norrtälje kommun. Norrtälje kommun har dragit in allt centralt stöd för Naturdagar 2020.
1800 kr/klass/dag ex moms.

Naturdag Heldag grundskola, gymnasium  och vuxenutbildning
ca kl 9-14. Aktiviteter kopplade till natur, kultur och odling. Olika teman med koppling till läroplanerna. Vi ser gärna att ni tar med råvaror till lunch och att matlagning i fält med  Naturcentrum blir en del i utbildningsdagen.
3000 kr/klass/dag ex moms.

Naturdag 2 yngre elever och förskola
ca kl 9-12. Aktiviteter kopplade till natur, kultur och odling.
Olika tema med koppling till läroplanerna. Egen matsäck.
1 200 kr/klass/dag ex moms.

 

Naturdag i  förskolans och skolans  närmiljö, kontakta oss för offert.

Norrtälje Naturcentrums pedagoger timpris
Norrtälje Naturcentrum erbjuder också natur- och kulturguidning eller spetskompetens gällande natur- och friluftsaktiviteter, processledning för pedagoger gällande utomhuspedagogik
Timpris 650 kr/timme ex moms.

• Är gruppen över 30 personer debiteras priset för 2 Naturdagar.
• Naturcentrum är till huvudsak projektfinansierat och arbetar kontinuerligt med att försöka erbjuda delfinansiering av naturdagar på olika sätt och till skiftande målgrupper.

Kontakt

För förfrågningar och bokning kontakta

Lotta Andersson

lotta@norrtaljenaturcentrum.se

0176-184 02

Utskrift