Skip to content
IMG_4145

Naturdagar 2019 prislista

– ett sinnligt läromedel i skola och förskola för ökad måluppfyllelse, motivation, förbättrad hälsa och förebyggande av utanförskap.

Naturdag förskola, grundskola och gymnasium
Se upplägg Naturdag 1 och 2.
Kontakta NNC. Genom bidrag från Roslagens Sparbanks stiftelser kan vi erbjuda delfinansiering av Naturdag, men bara ett begränsat antal per år. Norrtälje kommun kommer också erbjuda viss delfinansiering för skolor i kommun. Denna delfinansiering gäller bara verksamheter i Norrtälje kommun.
900 kr/klass/dag ex moms.

Naturdag 1 grundskola, gymnasium  och vuxenutbildning
ca kl 9-14. Aktiviteter kopplade till natur, kultur och odling. Olika teman med koppling till läroplanerna. Vi ser gärna att ni tar med råvaror till lunch och att matlagning i fält med Färsna Naturcentrum blir en del i utbildningsdagen.
2 100 kr/klass/dag ex moms.

Naturdag 2 yngre elever och förskola
ca kl 9-12. Aktiviteter kopplade till natur, kultur och odling.
Olika tema med koppling till läroplanerna. Egen matsäck.
1 200 kr/klass/dag ex moms.

Naturdag för förskola kostar 900 kr ex moms på Färsna gård. I förskolans närmiljö, kontakta oss för offert.

Norrtälje Naturcentrums pedagoger timpris
Norrtälje Naturcentrum erbjuder också natur- och kulturguidning eller spetskompetens gällande natur- och friluftsaktiviteter, processledning för pedagoger gällande utomhuspedagogik
Timpris 650 kr/timme ex moms.

• Är gruppen över 30 personer debiteras priset för 2 Naturdagar.
• Naturcentrum är till huvudsak projektfinansierat och arbetar kontinuerligt med att försöka erbjuda delfinansiering av naturdagar på olika sätt och till skiftande målgrupper.

Kontakt

För förfrågningar och bokning kontakta

Lotta Andersson

lotta@norrtaljenaturcentrum.se

0176-184 02

Utskrift
NtaljeLogo