Totala fynd med densitet 2

Plastens spridning i tätortsnära natur

Hur sprids egentligen plast i en tätortsnära natur? Den frågan väcktes efter stormen Alfridas framfart när man under en vanlig promenad ibland kunde hitta plastavfall stora som bilar ute i naturen. Idén utvecklades vidare under året 2019 och finansiering söktes sedan genom Naturvårdsverkets utlysning "Plast och mikroplast - hur löser vi utmaningarna?".

Fram till februari 2020 genomför nu Norrtälje Naturcentrum en kartläggning om hur plast sprider sig runt Norrtälje tätort med omnejd. Plast i alla möjliga storlekar som syns under fältinventering registreras med hjälp av GPS och analyseras sedan i geografiska informationssystem för att visuellt tydliggöra vilka naturområden runt tätorten som är mer utsatta än andra (se exempelbild ovan).

För frågor om projektet, kontakta Christoffer Hallbäck, 070-209 36 42.

Nedladdningslänk av Shapefiler GIS: Plastens spridning i tätortsnära natur

 

1200