Kurs i odling av alternativa grödor 21-22 mars!

Kurs i odling av alternativa grödor 21-22 mars!

Helgen 21-22 mars ordnas ett seminarium på temat grönt kulturarv och detta är den första delen i en kurs om alternativa grödor, den andra delen är en fältvandring som ordnas under högsommaren. Kursens förederagshållare är några av Sveriges främsta företrädare för frågor som rör alternativa grödor och du erbjuds här att lära dig mer om bl.a. kvarnverksamhet, samodling, spannmålshälsa, förädling, sensorik och juridik! OBS, kursen hålls på Färsna gård i Norrtälje. Ladda ner programmet här!

NNC söker naturgeograf/naturvårdsekolog Norrtälje Naturcentrum kommer under två år att driva projektet Övergångszoner i Norrtälje kommun - utvärdering och utveckling av skogsbrynens värden. För detta söker vi kompetens inom GIS, naturvådsekologi och projektledning. Det är mycket möjligt att uppdraget kan fördelas på två olika tjänster, i så fall kan GIS-uppdraget förläggas till en separat tjänst om naturvårdsekologi och projektledning ryms en annan. I projektet kommer vi att utföra analys av olika geodata samt ta fram en anpassad analys- och urvalsmetod för lövrika bryn med god naturvärdespotential. När metodutveckling och urval är genomfört utförs art- och naturvärdesinventering som följs av restaureringsinsatser och under 2021 av återinventeringar. Som projektledare ansvarar man även för kommunikationsmoment såsom entreprenör- markägarkontakter, fältvandringar och informationsfilmer. GIS-uppdraget är mycket begränsat och utförs under senvintern 2020 medan inventering och projektledning har större omfattning och påbörjas snarast möjligt och pågår fram till slutet av 2021. NNC erbjuder kompetenta personer möjligheter att omsätta sitt engagemang i förändringsarbete. Detta i en innovativ och kreativ miljö som kan utgöra fundament för utveckling av kunskap, metoder och konkreta projekt. Vid intresse kontakta Tobias Nilsson, naturvårdsansvarig! tobias@norrtaljenaturcentrum.se 070-999 63 25 Projektet finansieras av Jordbruksverket, här kan du läsa mer om myndigheternas arbete med övergångszoner: https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsarkiv/Nyheter-och-pressmeddelanden-2018/Vardefulla-bryn-mellan-skog-och-jordbruksmark-behover-skotas-battre/

Norrtälje Naturcentrum söker naturgeograf/naturvårdsekolog

NNC söker naturgeograf_naturvårdsekolog

Norrtälje Naturcentrum kommer under två år att driva projektet Övergångszoner i Norrtälje kommun – utvärdering och utveckling av skogsbrynens värden. För detta söker vi kompetens inom GIS, naturvådsekologi och projektledning. Det är mycket möjligt att uppdraget kan fördelas på två olika tjänster, i så fall kan GIS-uppdraget förläggas till en separat tjänst om naturvårdsekologi och projektledning ryms en annan. I projektet kommer vi att utföra analys av olika geodata samt ta fram en anpassad analys- och urvalsmetod för lövrika bryn med god naturvärdespotential. När metodutveckling och urval är genomfört utförs art- och naturvärdesinventering som följs av restaureringsinsatser och under 2021 av återinventeringar. Som projektledare ansvarar man även för kommunikationsmoment såsom entreprenör- markägarkontakter, fältvandringar och informationsfilmer. GIS-uppdraget är mycket begränsat och utförs under senvintern 2020 medan inventering och projektledning har större omfattning och påbörjas snarast möjligt och pågår fram till slutet av 2021.  NNC erbjuder kompetenta personer möjligheter att omsätta sitt engagemang i förändringsarbete. Detta i en innovativ och kreativ miljö som kan utgöra fundament för utveckling av kunskap, metoder och konkreta projekt.  Vid intresse kontakta Tobias Nilsson, naturvårdsansvarig!tobias@norrtaljenaturcentrum.se070-999 63 25 Projektet finansieras av Jordbruksverket, här kan du läsa mer om myndigheternas arbete med övergångszoner:https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsarkiv/Nyheter-och-pressmeddelanden-2018/Vardefulla-bryn-mellan-skog-och-jordbruksmark-behover-skotas-battre/”

NNC söker naturgeograf/naturvårdsekolog Norrtälje Naturcentrum kommer under två år att driva projektet Övergångszoner i Norrtälje kommun - utvärdering och utveckling av skogsbrynens värden. För detta söker vi kompetens inom GIS, naturvådsekologi och projektledning. Det är mycket möjligt att uppdraget kan fördelas på två olika tjänster, i så fall kan GIS-uppdraget förläggas till en separat tjänst om naturvårdsekologi och projektledning ryms en annan. I projektet kommer vi att utföra analys av olika geodata samt ta fram en anpassad analys- och urvalsmetod för lövrika bryn med god naturvärdespotential. När metodutveckling och urval är genomfört utförs art- och naturvärdesinventering som följs av restaureringsinsatser och under 2021 av återinventeringar. Som projektledare ansvarar man även för kommunikationsmoment såsom entreprenör- markägarkontakter, fältvandringar och informationsfilmer. GIS-uppdraget är mycket begränsat och utförs under senvintern 2020 medan inventering och projektledning har större omfattning och påbörjas snarast möjligt och pågår fram till slutet av 2021. NNC erbjuder kompetenta personer möjligheter att omsätta sitt engagemang i förändringsarbete. Detta i en innovativ och kreativ miljö som kan utgöra fundament för utveckling av kunskap, metoder och konkreta projekt. Vid intresse kontakta Tobias Nilsson, naturvårdsansvarig! tobias@norrtaljenaturcentrum.se 070-999 63 25 Projektet finansieras av Jordbruksverket, här kan du läsa mer om myndigheternas arbete med övergångszoner: https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsarkiv/Nyheter-och-pressmeddelanden-2018/Vardefulla-bryn-mellan-skog-och-jordbruksmark-behover-skotas-battre/

Besök Färsna gård

Besök Färsna Gård

Njut av naturen nu på Färsna gård. Det är så härligt på gården, i våra odlingar och ute i natur- och kulturmarkerna. Färsna gård är en öppen gård alla dagar. Nu har vi även caféet öppet på vardagar- en plats för möten, aktivitet och gemenskap. Välkomna till Färsna gård som Norrtälje Naturcentrum är stolt förvaltare av åt Norrtälje kommun! Välkommen ut!

NNC söker naturgeograf/naturvårdsekolog Norrtälje Naturcentrum kommer under två år att driva projektet Övergångszoner i Norrtälje kommun - utvärdering och utveckling av skogsbrynens värden. För detta söker vi kompetens inom GIS, naturvådsekologi och projektledning. Det är mycket möjligt att uppdraget kan fördelas på två olika tjänster, i så fall kan GIS-uppdraget förläggas till en separat tjänst om naturvårdsekologi och projektledning ryms en annan. I projektet kommer vi att utföra analys av olika geodata samt ta fram en anpassad analys- och urvalsmetod för lövrika bryn med god naturvärdespotential. När metodutveckling och urval är genomfört utförs art- och naturvärdesinventering som följs av restaureringsinsatser och under 2021 av återinventeringar. Som projektledare ansvarar man även för kommunikationsmoment såsom entreprenör- markägarkontakter, fältvandringar och informationsfilmer. GIS-uppdraget är mycket begränsat och utförs under senvintern 2020 medan inventering och projektledning har större omfattning och påbörjas snarast möjligt och pågår fram till slutet av 2021. NNC erbjuder kompetenta personer möjligheter att omsätta sitt engagemang i förändringsarbete. Detta i en innovativ och kreativ miljö som kan utgöra fundament för utveckling av kunskap, metoder och konkreta projekt. Vid intresse kontakta Tobias Nilsson, naturvårdsansvarig! tobias@norrtaljenaturcentrum.se 070-999 63 25 Projektet finansieras av Jordbruksverket, här kan du läsa mer om myndigheternas arbete med övergångszoner: https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsarkiv/Nyheter-och-pressmeddelanden-2018/Vardefulla-bryn-mellan-skog-och-jordbruksmark-behover-skotas-battre/

Naturen en väg till integration i Norrtälje kommun

Naturen en väg till integration i Norrtälje kommun

Nu är  vårt samverkansprojekt med Norrtälje kommun – ”Naturen en väg till integration i Norrtälje kommun” avslutat. Vi skriver nu redovisning. Det är inom ramen för § 37 för att underlätta etablering för nyanlända och ligger under Länsstyrelsen i Stocholm. Genom odling, matlagning och hantverk synliggörs människors förmågor på skiftande sätt. Här språktränar vi i praktiken. Prioriterad målgrupp är kvinnor med kort eller ingen tidigare utbildning. Basen är Färsna gård i Norrtälje och här mitt i trädgården sker integration, inkludering i ett naturligt sammanhang.  Här krävs innovation! För frågor kontakta Anna Westerlund, projektledare anna@norrtaljenaturcentrum.se

NNC söker naturgeograf/naturvårdsekolog Norrtälje Naturcentrum kommer under två år att driva projektet Övergångszoner i Norrtälje kommun - utvärdering och utveckling av skogsbrynens värden. För detta söker vi kompetens inom GIS, naturvådsekologi och projektledning. Det är mycket möjligt att uppdraget kan fördelas på två olika tjänster, i så fall kan GIS-uppdraget förläggas till en separat tjänst om naturvårdsekologi och projektledning ryms en annan. I projektet kommer vi att utföra analys av olika geodata samt ta fram en anpassad analys- och urvalsmetod för lövrika bryn med god naturvärdespotential. När metodutveckling och urval är genomfört utförs art- och naturvärdesinventering som följs av restaureringsinsatser och under 2021 av återinventeringar. Som projektledare ansvarar man även för kommunikationsmoment såsom entreprenör- markägarkontakter, fältvandringar och informationsfilmer. GIS-uppdraget är mycket begränsat och utförs under senvintern 2020 medan inventering och projektledning har större omfattning och påbörjas snarast möjligt och pågår fram till slutet av 2021. NNC erbjuder kompetenta personer möjligheter att omsätta sitt engagemang i förändringsarbete. Detta i en innovativ och kreativ miljö som kan utgöra fundament för utveckling av kunskap, metoder och konkreta projekt. Vid intresse kontakta Tobias Nilsson, naturvårdsansvarig! tobias@norrtaljenaturcentrum.se 070-999 63 25 Projektet finansieras av Jordbruksverket, här kan du läsa mer om myndigheternas arbete med övergångszoner: https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsarkiv/Nyheter-och-pressmeddelanden-2018/Vardefulla-bryn-mellan-skog-och-jordbruksmark-behover-skotas-battre/

Norrtälje Naturcentrum leder ett av 20 nationellt utpekade pilotområden mot övergödning

Norrtälje Naturcentrum leder ett av 20 nationellt utpekade pilotområden mot övergödning

Norrtälje Naturcentrum har tilldelats projektmedel från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) att arbeta med kostnadseffektiva åtgärder och lokal förstärkning av åtgärdsarbetet mot övergödning under åren 2019 och 2020 i Åkerströmmens och Norrtäljes avrinningsområden. Projektledare på Norrtälje Naturcentrum är Johannes Sandberg som har anställts som åtgärdssamordnare från och med mars 2019. Läs mer om projektet Vattenvård i Norrtälje, Vallentuna och Österåkers kommuner

NNC söker naturgeograf/naturvårdsekolog Norrtälje Naturcentrum kommer under två år att driva projektet Övergångszoner i Norrtälje kommun - utvärdering och utveckling av skogsbrynens värden. För detta söker vi kompetens inom GIS, naturvådsekologi och projektledning. Det är mycket möjligt att uppdraget kan fördelas på två olika tjänster, i så fall kan GIS-uppdraget förläggas till en separat tjänst om naturvårdsekologi och projektledning ryms en annan. I projektet kommer vi att utföra analys av olika geodata samt ta fram en anpassad analys- och urvalsmetod för lövrika bryn med god naturvärdespotential. När metodutveckling och urval är genomfört utförs art- och naturvärdesinventering som följs av restaureringsinsatser och under 2021 av återinventeringar. Som projektledare ansvarar man även för kommunikationsmoment såsom entreprenör- markägarkontakter, fältvandringar och informationsfilmer. GIS-uppdraget är mycket begränsat och utförs under senvintern 2020 medan inventering och projektledning har större omfattning och påbörjas snarast möjligt och pågår fram till slutet av 2021. NNC erbjuder kompetenta personer möjligheter att omsätta sitt engagemang i förändringsarbete. Detta i en innovativ och kreativ miljö som kan utgöra fundament för utveckling av kunskap, metoder och konkreta projekt. Vid intresse kontakta Tobias Nilsson, naturvårdsansvarig! tobias@norrtaljenaturcentrum.se 070-999 63 25 Projektet finansieras av Jordbruksverket, här kan du läsa mer om myndigheternas arbete med övergångszoner: https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsarkiv/Nyheter-och-pressmeddelanden-2018/Vardefulla-bryn-mellan-skog-och-jordbruksmark-behover-skotas-battre/

Kurs i mervärdesskogsbruk

Kurs i mervärdesskogsbruk Mervärdesskogsbruk – lönsamt skogsbruk med hyggesfria metoder! Norrtälje Naturcentrum erbjuder fyra kurstillfällen under hösten. En tvådagars helgkurs i Naturkulturmetoden som hålls både inomhus och i fält. OBS! Kursen är avsedd för skogsägare. Välj mellan följande alternativ: 27-28 okt 3-4 nov 10-11 nov 17-18 nov Kursavgift: 300 kr/person (inkl. fika och lunch) Kontaktperson: Tobias Nilsson, tobias@norrtaljenaturcentrum.se Hämta kursinformation

NNC söker naturgeograf/naturvårdsekolog Norrtälje Naturcentrum kommer under två år att driva projektet Övergångszoner i Norrtälje kommun - utvärdering och utveckling av skogsbrynens värden. För detta söker vi kompetens inom GIS, naturvådsekologi och projektledning. Det är mycket möjligt att uppdraget kan fördelas på två olika tjänster, i så fall kan GIS-uppdraget förläggas till en separat tjänst om naturvårdsekologi och projektledning ryms en annan. I projektet kommer vi att utföra analys av olika geodata samt ta fram en anpassad analys- och urvalsmetod för lövrika bryn med god naturvärdespotential. När metodutveckling och urval är genomfört utförs art- och naturvärdesinventering som följs av restaureringsinsatser och under 2021 av återinventeringar. Som projektledare ansvarar man även för kommunikationsmoment såsom entreprenör- markägarkontakter, fältvandringar och informationsfilmer. GIS-uppdraget är mycket begränsat och utförs under senvintern 2020 medan inventering och projektledning har större omfattning och påbörjas snarast möjligt och pågår fram till slutet av 2021. NNC erbjuder kompetenta personer möjligheter att omsätta sitt engagemang i förändringsarbete. Detta i en innovativ och kreativ miljö som kan utgöra fundament för utveckling av kunskap, metoder och konkreta projekt. Vid intresse kontakta Tobias Nilsson, naturvårdsansvarig! tobias@norrtaljenaturcentrum.se 070-999 63 25 Projektet finansieras av Jordbruksverket, här kan du läsa mer om myndigheternas arbete med övergångszoner: https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsarkiv/Nyheter-och-pressmeddelanden-2018/Vardefulla-bryn-mellan-skog-och-jordbruksmark-behover-skotas-battre/

På gång inom Naturvård

Norrtälje Naturcentrum

På gång inom naturvård För naturvården ser 2018 ut att bli ett mycket händelserikt år sedan Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och LONA beviljat oss stöd för flera olika projekt. Vi kommer bl.a. att arbeta med med bildande av vattenvårdssamverkan i Norrtälje kommun, kurs i mervärdesskogsbruk samt stöd till praktiska åtgärder, online-upplaga av boken Värt att se i Roslagens natur, en förstudie på en kombinerad vandrings- och paddlingsled runt Erken och planering av en mer attraktivt och tillgänglig natur kring Färsna gård Kontakta Tobias Nilsson, projektledare naturvård, 070-999 63 25 tobias@norrtaljenaturcentrum.se

NNC söker naturgeograf/naturvårdsekolog Norrtälje Naturcentrum kommer under två år att driva projektet Övergångszoner i Norrtälje kommun - utvärdering och utveckling av skogsbrynens värden. För detta söker vi kompetens inom GIS, naturvådsekologi och projektledning. Det är mycket möjligt att uppdraget kan fördelas på två olika tjänster, i så fall kan GIS-uppdraget förläggas till en separat tjänst om naturvårdsekologi och projektledning ryms en annan. I projektet kommer vi att utföra analys av olika geodata samt ta fram en anpassad analys- och urvalsmetod för lövrika bryn med god naturvärdespotential. När metodutveckling och urval är genomfört utförs art- och naturvärdesinventering som följs av restaureringsinsatser och under 2021 av återinventeringar. Som projektledare ansvarar man även för kommunikationsmoment såsom entreprenör- markägarkontakter, fältvandringar och informationsfilmer. GIS-uppdraget är mycket begränsat och utförs under senvintern 2020 medan inventering och projektledning har större omfattning och påbörjas snarast möjligt och pågår fram till slutet av 2021. NNC erbjuder kompetenta personer möjligheter att omsätta sitt engagemang i förändringsarbete. Detta i en innovativ och kreativ miljö som kan utgöra fundament för utveckling av kunskap, metoder och konkreta projekt. Vid intresse kontakta Tobias Nilsson, naturvårdsansvarig! tobias@norrtaljenaturcentrum.se 070-999 63 25 Projektet finansieras av Jordbruksverket, här kan du läsa mer om myndigheternas arbete med övergångszoner: https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsarkiv/Nyheter-och-pressmeddelanden-2018/Vardefulla-bryn-mellan-skog-och-jordbruksmark-behover-skotas-battre/