Naturvård

Vår naturvårdsverksamhet har människan och vår relation till naturen i fokus. Vi arbetar innovativt med utveckling av projekt och projektledning - alltid med utgångspunkt i att förändring sker i samverkan mellan berörda aktörer av olika slag som ges möjlighet att ta del av andras- och dela med sig av sitt eget perspektiv. Vi utgår ifrån systemen i deras helhet hellre än att titta på specifika detaljer och vi försöker se till att framför allt naturvårdsorganisationer och företrädare för de gröna näringarna är representerade i våra initiativ och projekt.
Vi har vi valt att dela in vår naturvårdsverksamhet i kategorierna jordbruk, skog, vatten och friluftsliv. Här på vår hemsida kan du läsa mer om dessa kategorier samt om projekt, uppdrag, arter som valt att arbeta med.
Norrtälje Naturcentrum har under decennier varit tongivande med sitt naturvårdsarbete och 2018 blir kanske särskilt minnesvärt då Tobias Nilsson, ansvarig för verksamhetsgrenen, mottog pris för bästa innovation på UNDP:s vårgala för bidragen till projektet Blommor för Bin som han själv utvecklat och lett på uppdrag av företaget Bee Urban. Samma år mottog han även Centerpartiet i Norrtäljes miljöpris.
IMG_3911

Kontakt

Tobias Nilsson är ansvarig för verksamheten inom naturvård

tobias@norrtaljenaturcentrum.se

070-999 63 25