Skip to content
IMG_5258

Naturen en väg till integration i Norrtälje kommun, paragraf 37

Norrtälje Naturcentrum projektleder och driver projekt Naturen en väg till Integration/mångfald i Norrtälje kommun. Det finansieras av Länsstyrelsen i Stockholms län (utvecklingsmedel inom ramen för § 37)   och är ett samverkansprojet med Norrtälje kommun.

Målet är att visa på utomhuspedagogik och  som en resurs och metod i etableringsfasen av nyanlända människor.  Naturen och odlingen är projektets stora resurs. Vi utvecklar metoder gällande integration och mångfald genom åtgärder Grönt klassrum , Hållbar praktik, Natur för ALLA och så kommer projektet anordna 2 seminarium på Färsna gård.

Läs mer i PDF nedan för info om mål, syften och metod.

Norrtälje kommun Projekt Naturen en väg till integration mångfald i Norrtälje kommun Paragraf 37 Länsstyrelsen

Anna Glas, integrationsstrateg på Norrtälje kommun,  är kommunens kontaktperson. Projektet ligger under Trygg i Norrtälje kommun TINK.

Läs med om tidigare liknade projekt 

Möjligheter-utanför-klassrummet-Häfte-Utomhuspedagogik-som-en-metod-i-sfi-2016-SKOLVERKET-Hermods-AB-och-Naturcentrum-i-Norrtälje-SV

 

 

Kontakt

Anna Westerlund, projektledare

Norrtälje Naturcentrum

anna@norrtaljenaturcentrum.se

0176-184 02