IMG_5258

Naturen en väg till integration i Norrtälje kommun, paragraf 37

Projektet är avslutat men Norrtälje Naturcentrum arbeatr för att natuten och Färsna gård ska vara en långsiktig strategi för inkludering och mångfald i Norrtälje kommun.

 

Norrtälje Naturcentrum projektledde och drev projekt Naturen en väg till Integration/mångfald i Norrtälje kommun. Det finansierades av Länsstyrelsen i Stockholms län (utvecklingsmedel inom ramen för § 37)   och var ett samverkansprojet med Norrtälje kommun.

Målet var och är  att visa på utomhuspedagogik och  som en resurs och metod i etableringsfasen av nyanlända människor.  Naturen och odlingen är projektets stora resurs. Vi utvecklade  metoder gällande integration och mångfald genom åtgärder Grönt klassrum , Hållbar praktik, Natur för ALLA på Färsna gård.

Läs mer i PDF nedan för info om mål, syften och metod.

Norrtälje kommun Projekt Naturen en väg till integration mångfald i Norrtälje kommun Paragraf 37 Länsstyrelsen

Anna Glas, integrationsstrateg på Norrtälje kommun,  var kommunens kontaktperson. Projektet låg under Trygg i Norrtälje kommun TINK.

Läs med om tidigare liknande projekt 

Möjligheter-utanför-klassrummet-Häfte-Utomhuspedagogik-som-en-metod-i-sfi-2016-SKOLVERKET-Hermods-AB-och-Naturcentrum-i-Norrtälje-SV

 

För frågor, uppdrag och samarbeten kontakta projektledare Anna Westerlund, Norrtälje Naturcentrum, anna@norrtaljenaturcentrum.se

 

 

Kontakt

Anna Westerlund, projektledare

Norrtälje Naturcentrum

anna@norrtaljenaturcentrum.se

0176-184 02