Natur och växtkraft för ALLA

Norrtälje Naturvårdsstiftelse har fått projekt Natur och växtkraft för ALLA beviljat av Allmänna arvsfonden till vår stora glädje. Det sträcker sig under 2015-2017.

Projektet syftar till att arbeta för ungas bättre fysiska och psykiska hälsa med utomhuspedagogik, friluftsliv  och odling som metod. Det syftar också till att förebygga utanförskap. Syftet är också att visa hur organisationer som Färsna Naturcentrum, andra organisationer, ideella krafter kan samverka för att stödja samhällsfunktioner som sjukvård, skola och omsorg. Projektet syftar också till att utveckla nya metoder för skola och utbildning, för att få fler elever att lyckas och förverkliga drömmar!

IMG_1358-300x225

Kontakta

Anna Westerlund
Projektledare
Färsna Naturcentrum

anna@norrtaljenaturcentrum.se

0176-18402

Följ projektet på Färsna Naturcentrums Facebook

Arvsfonden har 160915 beslutat att stänga alla projketbloggar så nu kan ni inte följa

www.arvsfonden.se/projekt/natur-och-vaxtkraft-for-alla