Skip to content

Kurser

Norrtälje Naturcentrum erbjuder fortbildningar för pedagoger och skolledare i utomhusedagogik i medvetet ledarskap. Hur kan förskolan och skolan arbeta ute och inne i växelverkan för att skapa förutsättningar för gynnsamt lärande och förebyggande elevhälsa

Välkomna att diskutera samarbete och bokningar med Norrtälje Naturcentrum som resurs.

Just nu erbjuder vi kostnadsfri föreläsning för alla pedagoger på kommunala och enskilda fritidshem i Norrtälje kommun. BoU står för kostnaden. Ta chansen att inspireras mer  av utomhuspedagogikens möjligheter på Fritidshemmet! Se inbjudan nedan

Föreläsning 2019 Norrtälje kommun Utomhuspedagogik fritidshemmet NNC

Till den teoretiska föreläsningen erbjuds dessutom kostnadsfri workshop BAS. För alla! Ta med hela arbetslaget så blir det lättare att applicera hemma.

Workshop BAS Norrtälje kommun fritidshem NNC NY

Sedan ingår även en workshop kopplad till Bygge och konstruktion i naturen. Ta chansen!

Workshop Primitivt bygge teknik Utomhuspedagogiskens möjligheter på fritidshemmet NNC

BoU gör satsningen med anledning av Skolinspektions rapport där Fritidshemmen bör utveckla sin verksamhet i natur och samhälle.

fritidshem_rapport_2018

Anmäl er snarast till Anna Westerlund anna@norrtaljenaturcentrum.se

 

 

ebba

Fortbildningsprogram för FÖRSKOLA Norrtälje Naturcentrum NNC 2018

Fortbildningsprogram för SKOLA FRITIDSHEM Norrtälje Naturcentrum 2018

För bokningar och förfrågningar kontakta

Anna Westerlund, leg lärare och projektledare,
Norrtälje Naturcentrum  anna@norrtaljenaturcentrum.se
0176-184 02