Norrtälje Naturcentrum  har sedan 2010 arbetat med olika projekt kompplade till måggfald och integration. Naturen, odlingen och utomhuspedagogik i medvetet ledarskap är vår metod. Vi har hållbar praktik, Naturdagar för elever, Häng me´ut (program med 4-6 aktiviteter), naturutflykter i tryggt ledarskap och fler aktiviteter. Att arbeta för ökad tillgänglighet i miljöer och metod är vårt mål för att fler ska få positiva upplevelser och mer kunskaper om naturen. NNC arbetar med hållbar utveckling- ekologisk och social. RSB Stiftelser stödjer vårt arbete och är en långsiktig metodutvecklare i denna samhällsutmaning. Under 2018 driver Norrtälje Naturcentrum tillsammans med Norrtälje kommun Natur en väg till integration/mångfald i Norrtälje kommun genom stöd från Länsstyrelsen i Stockholms län inom ramen för §37 och etablering av nyanlända.