Läromedel

Norrtälje Naturcentrum producerar handledningar för pedagoger för att inspirera till utomhuspedagogik i medvetet ledarskap.

Dessa har gjorts i olika pedagogiska projekt. Vi hoppas inspirera till ökat lärande med ökad motivation för elever, bättre hälsa och välbefinnade.

Utomhuspedagogik är ett sätt att naturligt arbeta med varierad undervisning.