42462503_1993920484239545_1429288266258972672_n

Hållbar praktik, arbetsträning

Norrtälje Naturcentrum arbetar för att utveckla hållbar praktik. 2018 gör vi det tillsammans med Norrtälje kommun inom ramen för vårt samverkansprojekt Naturen en väg till integration/mångfald i Norrtälje kommun. Det finansieras från Länsstyrelsen i Stockholms län. Det är ett utvecklingsbidrag inom Paragraf 37 gällande etablering av nyanlända.

Hållbar praktik på Färsna gård - praktik i odling, trädgård och naturvård.  Främst utomhus. Språkträning. Vara ett sammanhang. Målet är att se människans förmåga i autentisk miljö och tillsammans se vidare väg på arbetsmarknaden. Här vill NNC vidareutveckla samarbeten och nätverk med lokala entreprenörer inom gröna näringar, för att verka för ett hållbarare Roslagen.

Kontakt

Susanne Jansson
Projektledare Hållbar praktik
NCC

susanne@norrtaljenaturcentrum.se