42462503_1993920484239545_1429288266258972672_n

Hållbar praktik, förstärkt arbetsträning

2020 har NNC ett samarbetsavtal med Norrtälje kommun Arbetsmarknadscentrum för människor i behov av förstärkt arbetsträning. Prioriterad målgrupp är nyanlända kvinnor som har kort eller ingen tidigare utbildning. Många av dem är analfabeter. Många i målgruppen är inte längre nyanlända så här krävs innovation och samarbeten för ökad integration. Idag arbetstränar 6 kvinnor på NNC.

Arbetsträningen sker i kaféet, i odling och  i NNC pedagogiska verksamhet. Här sker språktäning sker i praktiken och vi arbetar med hela människan.  Målet är att se människans förmåga i autentisk miljö och tillsammans se vidare väg på arbetsmarknaden alternativ utbildning. Här vill NNC vidareutveckla samarbeten och nätverk med lokala entreprenörer inom gröna näringar, för att verka för ett hållbarare Roslagen. RSB stiftelser stödjer NNC arbete för hållbarhet ur flera perspektiv.

Norrtälje Naturcentrum arbetar för att utveckla hållbar praktik. Detta har vi gjort under flera år tillsammans med Norrtälje kommun inom ramen för vårt samverkansprojekt Naturen en väg till integration/mångfald i Norrtälje kommun. Det finansierades av Länsstyrelsen i Stockholms län. Det är ett utvecklingsbidrag inom Paragraf 37 gällande etablering av nyanlända.

Kontakt

Lotta Andersson
verksamhetsledare
NCC

lotta@norrtaljenaturcentrum.se