Naturdagar Gymnasium

Norrtälje Naturcentrums utomhuspedagogiska verksamhet är en resurs för gymnasieskolor skolor gällande lärande i autentiska miljöer. Vidga klassrummet och låt eleverna lära i biotoperna runt Färsna, på gården och i odlingen.

Dagarna har olika upplägg som kan anpassas efter önskemål, elevernas programinriktning och syftet med besöket. Våra pedagoger kopplar ihop dagens innehåll med läroplanens mål. Vi vill vara ett komplement till Er skola och naturdagen ska ses som en del i ordinarie utbildning. Låt eleverna koppla ihop teori och praktik.

Kontakta oss, så kan vi koppla praktiska aktiviteter till de områden eleverna arbetar med för tillfället. Boka en dag eller flera med oss och låt naturen lära.

Ex på Naturdag

Naturdag Gymnasiet FRILUFTSLIV OCH HÄLSA Norrtälje Naturcentrum

Låt oss tillsammans i Norrtälje kommun skapa dynamiska, spännande lärmiljöer med eleven i centrum.
Hur får vi så många elever som möjligt att lyckas och skapa en inkluderande skola där alla kommer till sin rätt- en mer  tillgänglig utbildning. Utomhuspedagogiken främjar också samarbete och integration mellan ämnen, samt är ett långsiktigt sätt att arbeta med förebyggande elevhälsa.

Kostnad

Se prislistan. 2020 delfinansierar Roslagens Sparbanks Stiftelser Naturdagar för elever från Norrtälje kommun. En dag/klass kostar nu 900 kr ex moms. Genom ett verksamhetsbidrag delfinansierar även Norrtälje kommun ett antal Naturdagar för elever.

Utskrift
norrtalje_kommun

Bokning

För mer information kontakta Anna Westerlund,

anna@norrtaljenaturcentrum.se

0176-184 02