Norrtälje Naturcentrum utomhuspedagogik

Naturdagar Grundskola

 

Norrtälje Naturcentrums utomhuspedagogiska verksamhet är en resurs för skolor gällande utomhuspedagogik för elever. På Färsna gård i Norrtälje erbjuder vi skoldagar i naturen och på gården. Vi kan också genomföra naturdagen i er skolas närmiljö. Vi har tagit fram olika teman som kan anpassas efter önskemål, ålder och syfte med besöket. Boka en dag eller flera med oss och låt naturen lära! Vi vill vara ett komplement till er ordinarie utbildning.  Här kan elever lära i autentiska miljöer och koppla ihop teori och praktik. Under pandemin bjuder naturen in till ett tryggare klassrum på många sätt. Ett medvetet ledarskap är en förutsättning för hög kvalitet gällande undervisning ute. Hör av er om samverkan på olika sätt!
.

Naturdagar för Grundskola

Åk f-1

Naturdag Svenska djur f-1 NNC

Naturdag Språklek åk f-1 NNC

Naturdag Odling , hållbarhet våren åk 1 NNC

 

Åk 2-3

Naturdag Skogens ekologi åk 2-3 NNC

Naturdag Historia åk 2-3 NNC

Naturdag Odling och hållbarhet våren 2-3 NNC

Naturdag Odling, hållbarhet skörd åk 2-3 NNC

Naturdag Friluftsliv åk 2-3 NCC

 

Åk 4-6

Naturdag Stora rovdjur åk 4-6 NNC

Naturdag Odling, hållbarhet våren åk 4-6 NNC

Naturdag Odling, hållbarhet skörd åk 4-6 NNC

Naturdag Friluftsliv åk 4-6 NNC

 

Åk 7-9

Naturdag Uppstart höst åk 7-9 NNC

Naturdag Vinterekologi åk 7-9 NNC

Naturdag Odling, hållbarhet våren  åk 7-9 NNC 

Naturdag Odling,hållbarhet skörd åk 7-9 NNC

Naturdag Friluftsliv vinter åk 7-9 NNC

För att hinna arbeta mer systematiskt mot mål i läroplanen, centralt innehåll och att utveckla elevernas olika förmågor, kan ni också boka flera naturdagar under samma tema. Vi kan till exempel följa de olika biotoperna under olika årstider, följa odlingsåret eller året i skogen. Inledningsvis i Lgr11/19 står det under Skolans uppdrag:

”Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är kunskap idag och i framtiden och hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter ett samspel mellan varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir en helhet:”

Låt oss tillsammans i Norrtälje kommun skapa dynamiska, spännande lärmiljöer med eleven i centrum.
Hur får vi så många elever som möjligt att lyckas och skapa en inkluderande skola där alla kommer till sin rätt- en mer  tillgänglig utbildning? Utomhuspedagogiken främjar också samarbete och integration mellan ämnen, vilket forskningsmässigt visat sig vara en stor framgångsfaktor för elevers lärande. Vi måste samverka (Hattie 2009)!
Boka in enstaka dagar eller flera  under hela året, där undervisningen blir ett ordinarie komplement  skolan?

Kostnad

Se prislistan.

2020 delfinansierar Roslagens Sparbanks Stiftelser Naturdagar för elever från Norrtälje kommun. En dag/klass kostar nu 900 kr ex moms.

Utskrift
norrtalje_kommun

Bokning

Anna Westerlund,
Norrtälje Naturcentrum, anna@norrtaljenaturcentrum.se
0176-184 02