Grönt kulturarv i framtidens lantbruk

Kan det gröna kulturarvet ha något med naturvård att göra? Det är frågan vi söker svar på genom att driva projektet Grönt kulturarv i framtidens lantbruk.

I många regioner i landet hotas jordbruket till sin existens med igenväxning som följd. Igenväxningen av betesmarker och extensifieringen av åkerbruket har förödande inverkan på den biologiska mångfalden. Vi tror att odling av alternativa grödor i kombanition med skapandet av en mer lokal matmarknad kan vara ett sätt att skapa lönsamhet och intensifiera det delvis insomnade åkerbruket.

Norrtälje Naturcentrum ordnade under 2018 en kurs i odling av äldre spannmålssorter, en kurs som blev en stor succé med hela 35 mycket nöjda deltagare vid första tillfället. Andra kursmomentet var fältbesök på Stora Hällsta kvarn utanför Sala och på Ekhaga försöksodlningar. Parallellt med kursen bedrivs odling i mindre skala av spannmål och baljväxter, bl.a. pågår en världsunik uppförökning av den lokala åkerbönan 'Brottby' och en mycket exklusiv odling av lokala 'Roslags svarthavre’.

Kontakt

Tobias Nilsson, projektledare
tobias@norrtaljenaturcentrum.se
070-999 63 25

EU-flagga+Europeiska+Jordbruksfonden+färg_cmyk_SE