mangardsbyggnad

Föreläsningar

Norrtälje Naturcentrum föreläser gärna för pedagoger i förskola, skola och fritidshem om utomhuspedagogik i medvetet ledarskap. Att koppla ihop lärande ute och inne i växelverkan för större måluppfyllnad och ett led i att skapa med tillgängliga verksamheter- med hela människan. Hur kan vi nyttja skolgården och närmiljön som en större resurs? Utomhuspedagogik är ett sätt att arbeta kontinuerligt med ungas inflytande, elevhälsa och för att öka motivationen i lärandet.

Vi föreläser även om naturens  och Norrtälje Naturcentrums metoders positiva effekt på ungas psykiska och fysiska hälsa. Vi kan också föreläsa om naturen, odlingen och friluftslivet som en väg till integration och mångfald.

Förfrågningar och bokningar

Anna Westerlund
leg lärare och projektledare
Norrtälje Naturcentrum

anna@norrtaljenaturcentrum.se