Aktuellt höstterminen 2020

Skärgård

SKÄRGÅRDSDAGAR

Under höstterminen 2020 erbjöd Norrtälje Naturcentrum gratis Skärgårdsdagar för alla elever i åk 6. Dagarna möjliggjordes  av RSB stiftelser

Läs mer om dagarnas innehåll här - Skärgårdsdag i Roslagen Riddersholm 2020 

Syftet med dagarna är att ge så många elever i åk 6 som möjligt en upplevelse av Skärgård och metoden för att uppnå detta är utomhuspedagogik – där skoldagen förflyttas ut till den verkliga skärgårdsmiljön och vi har möjlighet att lära och uppleva med alla sinnen!  

Projektet är avslutat för i år men vi hoppas att Skärgårdsdagar ska finnas framöver som ett led  i ett hållbart Roslagen  och att elever ska få en känsla för vår vackra skärgård. Dagarna genomfördes i Riddersholm vid Kapellskär.

 

 

HÅLLBARHETSDAGAR

I samarbete med Norrtelje Energi kommer Norrtälje Naturcentrum även att genomföra Hållbarhetsdagar under höstterminen.

Läs mer om dagarnas innehåll och upplägg samt hur man anmäler sig på Norrtelje Energis hemsida