Nu är vi i full gång med skörd i vårt samverkansprojekt med Norrtälje kommun - "Naturen en väg till integration i Norrtälje kommun". Det är inom ramen för § 37 för att underlätta etablering för nyanlända och ligger under Länsstyrelsen i Stocholm.

Genom odling, matlagning och hantverk synliggörs människors förmågor på skiftande sätt. Här språktränar vi i praktiken. Prioriterad målgrupp är kvinnor med kort eller ingen tidigare utbildning. Basen är Färsna gård i Norrtälje och här mitt i trädgården sker integration, inkludering i ett naturligt sammanhang.  Här krävs innovation! Välkomna hit och njut i skördetid!

För frågor kontakta Anna Westerlund, projektledare

anna@norrtaljenaturcentrum.se