Norrtälje Naturcentrum leder ett av 20 nationellt utpekade pilotområden mot övergödning

Norrtälje Naturcentrum har tilldelats projektmedel från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) att arbeta med kostnadseffektiva åtgärder och lokal förstärkning av åtgärdsarbetet mot övergödning under åren 2019 och 2020 i Åkerströmmens och Norrtäljes avrinningsområden.

Projektledare på Norrtälje Naturcentrum är Johannes Sandberg som har anställts som åtgärdssamordnare från och med mars 2019.

Läs mer om projektet Vattenvård i Norrtälje, Vallentuna och Österåkers kommuner