Fortbildning Fritidshem

Norrtälje Naturcentrum erbjuder föreläsning gällande utomhuspedagogikens möjligheter på fritidshemmet. Uppdraget har kommit från BoU Norrtälje kommun och gäller ALL personal på ALLA kommunala och fristående fritidshem i Norrtälje kommun. FUKLLBOKAT!

Kontakta

Norrtälje Naturcentrum

Anna Westerlund

anna@norrtaljenaturcentrum.se

för anmälan och frågor.