IMG_1875

Skog för alla

Det finns ett starkt behov att utveckla skogsbruksmetoder som innebär ett lönsamt skogsbruk med bibehållande av naturvärden och sociala värden. Skogar nära tätorter och skogsområden som genomkorsas av vandringsleder är exempel påområden där det är önskvärt att hitta brukningsformer som bevarar dessa värden. Intresset är stort från skogsägare, men konkreta exempel påskogsbruksmetoderna saknas till stor del i regionen.

Med detta projekt ges möjlighet att erbjuda intresserade skogsägare nödvändig kunskap och involvera dem i arbetet med att skapa modeller för nya skogsbruksmetoder, med utgångspunkt i deras egna behov. Med kunskapen och visst ekonomiskt stöd sänker man tröskeln för skogsägare och genom exemplen hoppas vi pådet här sättet fåbollen i rullning för ett skogsbruk som bevarar sociala och ekologiska värden, samtidigt som de är ekonomiskt hållbara.

Projektet har dels en lokal avdelning med flera moment som utförs under 2019 och dels en nationell avdelning som bara bestod av själva kursmomentet som avslutades under 2018. 40 skogsägare, varav hälften lokala, deltog i kursen under hösten 2018. Den lokala avdelningen i projektet är finansierad genom LONA samt Norrtälje kommun, och den nationella finansieras av Skogsstyrelsen.

För frågor, kontakta Tobias Nilsson, 0709-99 63 25.

EU-flaggaEuropeiskaJordbruksfondenfärg_cmyk_SE-150x150
lona-logo
norrtalje_vanster_2018